Titles of the IMDb Top 250 from Masato Miyoshi (2)

Title (Year)  
Kôdo giasu: Hangyaku no rurûshu (2006) IMDb
Samurai chanpurû (2004) IMDb